Anlita en HR Konsult

Gör er viktigaste tillgång värdefullare

Rätt person på rätt plats med rätt förutsättningar - det gör skillnad

Vi vet att människorna är organisationens viktigaste tillgång. I den föränderliga världen vi lever i är att säkra upp rätt person på rätt plats med rätt förutsättningar ibland en utmaning. Men tänk om engagemanget ökade hos alla medarbetare med 5% - vad skulle det göra med resultatet? Att hitta den potentialen i organisationen och göra de rätta insatserna - det kan vi! 

HR konsulting

Ta hjälp av en HR konsult när ni:

- ska bygga HR från grunden
- inte kan anställa
- har tillfälligt hög arbetsbelastning
- ser över ert agila och digitala arbetssätt
- står inför en förändring eller omställning
- vill förbättra ert HR arbete inom t ex employee branding, rekrytering, onboarding, medarbetarengagemang, lön och belöning, organisatorisk och social arbetsmiljö

Sagt om en av våra HR konsulter

"Sara är en person som både kan driva strategiskt HR-arbete och även stötta kunderna operativt genom att få ner strategin konkret i vardagen och hjälpa organisationen att ta dessa viktiga steg. Hon hjälpte oss med detta och gav mig och ledningen insikter som var viktiga på vår resa..”  
Esko Österbacka, CFO WallVision AB
Några kunder
  • WallVision AB
  • Bilfinger Berger AB
  • RGS Nordic
  • Sensus
  • Gunnebo

Är du nyfiken på vad en HR konsult kan
göra för er?

HR konsulting

Hur kvalitetssäkrar vi HR-stödet?

Vi har lång erfarenhet av att sätta oss in i olika verksamheters nuläge, önskat läge och behov. Sedan  effektivt anpassa erbjudandet efter de viktigaste behoven för just er. Kommunikationen med våra kunder är tydlig, professionell och snabb. Uppföljning sker löpande så att HR stödet hela tiden matchar era behov - även när de kanske förändras längs vägen...

HR konsulting

HR Mentorskap

När du har stor HR potential och lite mindre praktisk erfarenhet kan en mer erfaren HR mentor vara stöttande för ett mer effektivt HR arbete. Upplägget anpassas efter dina och organisationens viktigaste behov.

Kompetensutveckling inom Kommunikation och HR 

Utbildning och workshops

Kommunikation - exempel på teman

Feedback4Effekt
Du lär dig effektiva metoder för feedback som ett utvecklingsverktyg. Fokus på både stödjande och korrigerande feedback som ger effekt i vardagen. Interaktivt upplägg med stort fokus på praktiska övningar, reflektion och plan för fortsatt utveckling.

Förändringskommunikation
Du får förståelse för hur vi människor fungerar vid förändringar. Även kunskap om moderna modeller och verktyg för inkluderande och effektiv kommunikation under förändringens olika faser.

Nå fram - Effektiv presentationsträning
Förbereder dig för att hålla presentationer live eller online. Du får vässad förmåga att engagera och nå fram med ditt budskap. Även verktyg för att hantera nervositet och öka ditt självförtroende. Vi utgår från beprövade modeller, praktisk träning och individuell feedback.  

Skapa nära samarbete på distans
Leder eller håller du i möten digitalt? Isåfall har du säkert märkt att det sociala i gruppen är minst lika viktigt som på kontoret. Här får du med dig modeller och praktiska tips på hur du kan skapa förutsättningar för både resultatuppnåelse, engagemang och social närhet i gruppen - trots att ni möts digitalt

Lär dig konstruktivt självförsvar mot Härskartekniker
Härskartekniker används ibland i verksamheter, antingen medveten eller omedvetet, Det handlar om de där olika sätten att missbruka makt och socialt manipulera sig fram i relationer eller organisationer. Att märka av när det händer och att bemöta det på ett bra sätt - för att minska de negativa effekterna – det är viktiga kunskaper och färdigheter du får med dig här

Coaching i praktiken
Att coacha handlar om att stötta någon att hitta sitt eget svar. Kraften i att ställa de rätta frågorna och lyssna aktivt är stor och en av hörnstenarna i att leda i en komplex värld. Här lär du dig GROW-modellen, en väl beprövad coachingmodell. Du får också öva coaching, ta del av individuell feedback och skapa en plan för ditt coachande framåt. 

Något tema som matchar ditt behov? Ta en kontakt så planerar vi just ditt upplägg!

HR Diplomutbildning

Vi samarbetar med Sensus i HR Diplomutbildningarna nationellt.
Läs mer: https://www.sensus.se/samarbeta/rattigheter-och-hallbarhet/arbetsliv/diplomutbildningar/ 

Kontakta oss

Adress

Älggatan 34

KUNGÄLV

44242

Sverige

E-post
Telefon