Berikande utveckling

När du vill mer 

När du söker förändring och utveckling i livet eller yrkeslivet

Karriärcoaching

Livs- och karriärcoaching

Samtalsterapi

Samtalsterapi

Kontakta oss
Sara Nordenstam

Om  

Guide Consulting är grundadat av mig, Sara Nordenstam. Jag är utbildad inom beteendevetenskap och HR samt coaching och samtalsterapi. Efter många års erfarenhet av ledande HR roller inom det privata näringslivet bytte jag yrkesinriktning 2014. Då avslutade jag  en karriär som HR chef och startade eget. Ett kliv ut i det okända jag aldrig ångrat. Jag har specialistkunskaper inom samtalsterapi, kurativa samtal, karriärcoaching och utbildning inom kommunikation och ledarskap. 

 Jag tror starkt på människors inneboende goda kraft och potential. Det blir jag ödmjukt vittne till gång på gång i de möten och uppdrag jag får förmånen att hålla och leda.

Välkommen - jag ser fram emot att möta just dig!

Utbildningsbakgrund

  • Diplomerad Psykosyntesterapeut (5år)*
  • Personalvetare, Kandidatexamen
  • Certifierad Karriärcoach, New Career
  • Diplomerad utbildningsledare, Sensus
  • Grundutbildning i Mindful Self Compassion
  • Certifierad i DISC-verktyget
* Som medlem i Psykosyntesföreningen, en yrkesförening för terapeuter, har jag förbundit mig att följa de etiska regler föreningen satt upp för yrkesutövande terapeuter i Sverige. Tystnadsplikt och regelbunden handledning är exempel på dessa regler. Dessa regler följer också den europeiska yrkesföreningen EFPPs krav för terapeuter som arbetar i Europa. https://psychosynthesis.net/