Samtalsterapi

Mottagning i Göteborg och Kungälv 

Kontakta mig
Samtalsterapi Sara Nordenstam

Personligt anpassad samtalsterapi

Kanske vill du reda ut en besvärlig livssituation, lära dig sätta sunda gränser, oroa dig mindre eller ha hjälp med din personliga utveckling. Jag erbjuder personligt anpassad terapi. Med värme, empati och medkänsla möter jag dig, alltid med dina behov som viktigaste utgångspunkt.

Samtalsterapi Göteborg och Kungälv

Samtalsterapi
- När och för vem

Behovet av terapi kan se olika ut och ha många olika anledningar. Oftast handlar det om att någonting känns svårt i vårt liv. Det kan handla om förluster eller svårigheter kopplat till familj, jobb, vänner etc. Men det kan också vara så att lusten och glädjen inte längre finns där och trots att vi försökt har vi inte lyckats komma vidare. Kanske handlar det då om händelser tidigare i livet som fått oss att skapa mönster vi inte själva längre ser eller kan ta oss ur. Vi behöver då titta lite djupare in i oss själva för att få fatt i det som är svårt att nå på egen hand. Det är då terapi är en hjälp att reda ut hur det ser ut för dig och ger en guide till din utveckling i linje med just dina behov.

Samtalsterapi Göteborg och Kungälv

Samtalsterapi - Hur

I den inledande terapin utforskar vi tillsammans nuvarande svårigheter och dess bakgrund.  Vi utforskar vad som är problematiskt och vilka olika hinder som finns. Därefter tydliggör vi vilka konsekvenser det har för dig idag och vilken förändring du önskar. Vi går igenom hur vi kan att gå vidare samt vad som stödjer just dig i att hitta sätt att hantera det som känns svårt.

Till vår hjälp har vi din och min gemensamma relation, samt en mängd beprövade tekniker och övningar. Förutom själva samtalet kan din terapi bland annat innehålla kognitiva övningar, mindfulness, visualiseringar, kropps- eller upplevelsebaserade övningar. Uppgifter mellan mötena kan också ingå om vi gemensamt finner det stöttande för dig.

 

Samtalsterapi - Hur länge?

Många vill veta "Hur lång tid tar det?" Svaret på frågan är "Det är individuellt". Beroende på vad du kommer med, var du befinner dig och vart du vill nå tar det olika lång tid. Det viktiga är tillåtelsen och platsen för det just du behöver på din väg att må bättre.

Samtalsterapi Göteborg och Kungälv

Skillnad mellan samtalsterapi och coaching?

Kanske känner du igen dig när du läser om både coaching och terapi och undrar vilken typ av samtal som passar dig bäst. Ofta brukar det bli tydligt vid första telefonsamtalet eller under första mötet. Tveka därför inte att ta en kontakt så kan vi tillsammans tydliggöra vad som passar just dig bäst. Här kommer även en kort beskrivning.

Under coachande samtal fokuserar vi främst på ditt här och nu samt önskade läge. Även vad som både stöttar och hindrar, samt en plan för vad du behöver göra för att ta dig framåt på bästa sätt. Om du provat coaching och du inte kommer vidare. Eller till och med finner dig tillbaka vid samma hinder igen och igen, då kan det vara läge med terapi.

Skillnaden i terapi är att vi förutom här och nu och önskad förändring också fokuserar på historien. Ofta kan händelser bakåt i våra liv skapa hinder inom oss som vi inte är medvetna om. Vanor som hindrar och som blivit automatiska. I terapin utforskar och reflekterar vi över det vi har med oss för att skapa både större förståelse och medkänsla med oss själva. Att blir vår egen bästa vän. Då blir det lättare att komma vidare och må bättre.

Samtalsterapi Psykosyntes

Psykosyntes

Med fokus på människans förmåga Psykosyntesen lär dig att se möjligheter i personliga svårigheter och där hitta grunden till växande. Det handlar om att hitta vilka vi är bakom våra yttre roller. Att hitta den inre kompassriktningen och modet och kraften att följa den vägen som är vår egen. Psykosyntes omfattar hela människan - kropp, själ, intellekt och känslor. Förutom samtalet innehåller psykosyntesterapi ett flertal olika välbeprövade metoder. Bland annat  kognitiva övningar, mindfulness, visualiseringar, gestalt- eller upplevelsebaserade övningar. 

“Psykosyntes är en metod för psykologisk utveckling och självförverkligande för dem som vägrar att bli slavar åt sina inre spöken eller yttre påverkan, för dem som vägrar att passivt ge efter för det psykologiska spel som pågår inom dem, utan istället är beslutna att bli herrar över sina egna liv.”
                   — Roberto Assagioli, Psykosyntesens grundare
Läs mer på 
https://psykosyntesforeningen.se/
https://psychosynthesis.net/
U
tbildning: https://www.psykosyntesakademin.se/

Kontakt för tidsbokning