Livs- och karriärcoaching

Vi hjälper dig vidare

Vad är coaching?

Coaching är ett kraftfullt verktyg där du får hjälp gå från tanke till handling på ett strukturerat och energifullt sätt. Kanske har du redan ett mål och då tittar vi på ditt nuläge och tydliggör vad du vill och behöver göra för att ta dig i mål. Kanske är det fortsatt riktning och mål som är dina frågetecken. Då kan coaching stötta dig att reflektera och tydliggöra vad som är viktigast för dig och vad som behöver förändras. Du kommer med din problemställning och dina behov och tillsammans hittar vi vägen framåt.
Karriärcoaching Göteborg och Kungälv

Varför

Att ta hjälp av en coach som använder en målinriktad process ökar chansen för dig att finna en ny hållbar inriktning och verktyg för din fortsatta utveckling i yrkeslivet eller livet. Viljan och energin att ta stegen i den riktning du vill - den kommer med på köpet!

Karriärcoaching Göteborg och Kungälv

För vem


Passar när något skaver i yrkeslivet eller livet, organisationen står inför en omställning, om du är uppsagd eller när du behöver beslutsunderlag och kanske mod att ändra bana i yrkeslivet eller livet. För dig som vill mer!

Vad

Vi går igenom tre viktiga steg

1. Inåt

Vi identifierar dina styrkor,
drivkrafter, värderingar, intressen och färdigheter

2. Utåt

Vi hittar utvecklingsvägar, beslutar målinriktning och skapar möjligheter, nätverk, ansökningshandlingar etc

3. Framåt

Vi skapar en handlingsplan för att du ska uppnå dina mål. Aktiv coaching hela vägen i mål

Hur

Metoden vi följer är strukturerad, välbeprövad och aktiv. Detaljinnehållet anpassar vi efter dina behov. Hur många möten?  Om du är klar med vad du vill och behöver stöd att ta dig dit brukar 3-5 möten räcka. Är du på en plats där du inte riktigt vet din önskade inriktning är ett program med 7-10 möten att rekommendera. 


Karriärcoaching Göteborg och Kungälv

Sagt om

"I en tid då jag var vilsen och famlade efter nästa steg i yrkeslivet kunde jag med Saras hjälp se klart på mig själv, mina värderingar och drivkrafter, min kompetens och möjliga vägar framåt. Med värme, lyhördhet och kreativitet hjälpte Sara mig att bli varse och få kraft att byta yrkesbana. Jag kan varmt rekommendera Sara som karriärcoach!" Camilla Molin, HR-Strateg Högskolan Väst

Adress

Älggatan 34

KUNGÄLV

44242

Sverige

E-post
Telefon